CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Ochrona środowiska
  • Systemy zarządzania
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Przeglądy obiektów budowlanych
  • Doradztwo w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych (ADR)
  • Nadzór nad przepisami prawaRealizujemy usługi zarówno w ramach jednorazowych zleceń, jak i  umów o stałą współpracę.
O Nas

Nasza kadra to grono wykwalifikowanych, energicznych, ambitnych, aktywnie poszerzających wiedzę specjalistów. Inspiruje nas pomoc w osiąganiu wysokich standardów przedsiębiorstw. Stale dbamy o wysoki poziom realizowanych przez nas usług.


Współpraca z nami na podstawie umowy o stałej lub zleceniowej współpracy, pozwala na minimalizację kosztów związanych z prowadzoną działalnością, zapewniając jednocześnie zgodność działań firmy z prawem. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jesteście Państwo zobowiązani do zatrudnienia pracownika służby bhp na etat.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji, także poza ustalonymi terminami wizyt. Podstawą naszych działań jest stały nadzór, pozwala on dokładnie zapoznać się z potrzebami klienta i specyfiką jego działalności. Badając procesy gospodarcze określamy obowiązujące przepisy względem firmy, do których na bieżąco aktualizujemy niezbędną dokumentację. Zakres naszych usług - możliwość konsultacji, pełnego doradztwa, otrzymania kompetentnych informacji o nowopowstałych przepisach oraz interweniowanie w wymagających tego sytuacjach, podkreśla nasze zaangażowanie.

Aktualności

Pracodawco, czy wiesz, że
Zatrudniając już powyżej 10 pracowników, w zakresie Twoich obowiązków na podstawie art.23711 KP, jest posiadanie służby bhp? W firmie, w której pracuje do 100 osób, zadania służby bhp mogą zostać powierzone firmie zewnętrznej takiej jak nasza!


03.01.2013

Znowu zmiany w przepisach dotyczących sprawozdania środowiskowego!

Ostatni raz naliczamy opłatę za korzystanie ze środowiska oraz składamy sprawozdanie w terminie do 31 stycznia (za II półrocze 2012 r.). Sprawozdanie za rok 2013 będzie złożone tylko raz w roku, w nowym terminie - do 31 marca następnego roku.

Przedsiębiorco, jeśli:
- wprowadzasz gazy i pyły do powietrza (z procesów produkcyjnych, spalanie paliw w środkach transportu),
- wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi (wody opadowe),
- pobierasz wodę z własnego ujęcia,
jesteś zobowiązany złożyć do urzędu marszałkowskiego zbiorcze zestawienie danych o zakresie korzystania ze środowiska.

Nasza firma może Tobie pomóc w opracowaniu sprawozdania!